yes, therapy helps!
70 Seneca-zinnen om zijn filosofie te begrijpen

70 Seneca-zinnen om zijn filosofie te begrijpen

Mei 28, 2023

De naam Seneca staat bekend als die van een van de bekendste filosofen uit de oudheid. Genaamd Lucius Annaeus Seneca, deze denker en maximale exponent van de filosofische stroom die stoïcisme wordt genoemd werd geboren rond 4 a.C. en stierf in 65 na Christus en werd gedwongen zelfmoord te plegen.

Deze grote auteur, die ook grote relevantie had in het beheer van het Romeinse Rijk tijdens de groei van keizer Nero (die zou eindigen door de uitvoering ervan te bevelen), heeft ons diepe beschouwingen nagelaten in zijn filosofische werken. In dit artikel we zullen enkele zinnen van Seneca zien meest bekend over verschillende onderwerpen, vooral gekoppeld aan moraliteit.


  • Gerelateerd artikel: "123 wijze zinnen om over het leven na te denken"

70 van de bekendste zinnen van Seneca

Seneca is een auteur die vooral filosofisch bekend staat om zijn reflecties en theorieën over moraliteit. Vervolgens zullen we een zeventigtal van de bekendste frases van deze auteur bespreken.

1. Het leven is als een legende: het maakt niet uit of het lang is, maar het wordt goed verteld

Het maakt niet uit hoeveel we leven, maar hoe we het doen.

2. Een man zonder passies is zo dicht bij domheid dat hij alleen zijn mond hoeft te openen om er in te vallen

De auteur bekritiseert de afwezigheid van passie, een element dat ons ertoe brengt te leven en te handelen zoals we dat willen.


3. We durven niet veel dingen te doen omdat ze moeilijk zijn, maar ze zijn moeilijk omdat we ze niet durven doen

Veel dingen die als onmogelijk worden beschouwd, zijn alleen omdat ze niet zijn geprobeerd. Deze uitdrukking duwt ons om te vechten voor wat we willen.

4. Door de rough bereik je de sterren

Deze zin zegt ons dat de weg naar geluk vol obstakels zit en dat alleen de moeilijkheden ons zullen leiden naar onze doelen.

5. De grootste weerstand in het leven is het wachten van morgen en het verlies van vandaag

Deze uitdrukking weerspiegelt het feit dat we de neiging hebben om onze huidige zorgen over de toekomst te verliezen, niet in staat te zijn om vandaag te genieten.

6. Woede: een zuur dat meer schade kan toebrengen aan de container waarin het is opgeslagen dan aan iets dat wordt gegoten

Interessante reflectie die ons laat zien dat woede en haat uiteindelijk meer schade berokkenen aan de eigen persoon dan aan wie het gericht is.


7. Er is niemand minder fortuinlijk dan de man die tegenslag vergeet, omdat hij geen kans heeft om zichzelf op de proef te stellen

De moeilijkheden dwingen ons om onszelf te overwinnen , ze stellen ons op een zodanige manier op de proef dat we worden versterkt en dat we nieuwe obstakels kunnen overwinnen. Iemand die het gemakkelijke pad afloopt en geen moeilijkheden ondervindt, zal nooit weten waartoe hij in staat is.

8. De nobele ziel bezit de hoge kwaliteit om gepassioneerd te zijn over eerlijke dingen

Eerlijkheid en deugdzaamheid zijn zeer gewaardeerde waarden, en adel betekent dat je in staat bent om oorzaken, motivaties en rechtvaardige ambities te zoeken.

9. Het maakt veel meer uit wat u van uzelf vindt dan wat anderen van u denken

Seneca drukt de noodzaak uit om zichzelf te waarderen en een eerlijk belang te hechten aan de meningen van anderen.

10. Zeg wat we voelen. Voel wat we zeggen. Spreek de woorden met het leven goed

Een zin die het belang van eerlijk tegen jezelf zijn en handelen naar wat we voelen weerspiegelt.

11. Het leven is verdeeld in drie tijden: heden, verleden en toekomst. Hiervan is het heden zeer kort; de toekomst, twijfelachtig; het verleden, waar

Seneca vertelt ons over de drie momenten waarin we de tijd kunnen indelen in de tijd, als gevolg van het feit dat het verleden waar is en al is gebeurd, de toekomst enorm kan variëren en het heden een korte tijd is die ons naar een en andere toekomst zal leiden.

12. Als je midden in de tegenspoed bent, is het te laat om voorzichtig te zijn

Voorzichtigheid en reflectie zijn nodig om te beoordelen hoe te handelen, maar ze hebben hun tijd: we moeten kunnen leven en reageren op wat er op het moment zelf gebeurt.

13. Er is geen grotere oorzaak van huilen dan niet kunnen huilen

In staat zijn om uit te drukken wat we voelen, stelt ons in staat te ventileren, om onszelf te bevrijden van verdriet. Als we dit echter niet doen, raakt dit gevoel verankerd en blijft het lang in ons.

14. Wil je weten wat vrijheid is? Geen slaaf te zijn van iets, van enige noodzaak, van welke kans dan ook, om het fortuin in termen van eigen vermogen te verminderen

Seneca Identificeer vrijheid door niets nodig te hebben tot het punt van ervan af te hangen.

  • Misschien ben je geïnteresseerd: "De beste 70 zinnen van vrijheid"

15. Weet dat wanneer iemand een vriend van zichzelf is, het ook een van de hele wereld is

Seneca vertelt ons dat we onszelf moeten respecteren en liefhebben, iets dat nodig is om op de juiste manier contact te maken met de omgeving.

16. De mens heeft nooit geld rijk gemaakt, omdat het hem alleen maar helpt zijn hebzucht te vergroten

Geld is niet iets dat ons kan opvullen en ons gelukkig kan maken. Op zichzelf heeft het eigenlijk geen zin. Liefdevol geld leidt er alleen maar toe dat je steeds meer wilt, zonder ooit tevreden te zijn.

17. Wat de wetten niet verbieden, kan eerlijkheid verbieden

Wet en gerechtigheid gaan soms niet hand in hand. Maar onze moraliteit kan ons beletten om ongeoorloofde dingen te doen, hoewel we wettelijk toegestaan ​​zijn, of andersom.

18. Leef met het lagere zoals je zou willen dat de meerdere met je zou samenleven. Doe altijd met de slaaf niets meer dan wat je met een eigenaar wilt doen

Seneca duwt ons om anderen te behandelen met dezelfde eerbied die we verwachten te ontvangen, zonder onze positie te misbruiken om hen schade toe te brengen of meer van hen te krijgen dan wat we willen dat ze met ons doen.

19. Er zijn bepaalde dingen die, om ze goed te doen, niet voldoende zijn om ze te hebben geleerd

Schilderen, koken, kussen ... zijn dingen die theoretische kennis van hoe ze goed te doen niet voldoende is. Zonder passie en emotionele betrokkenheid naast de praktijk zijn ze verplicht om de actie in kwestie tot een goed einde te brengen.

20. Ik zal je vertellen wat het echte plezier is en waar het vandaan komt: het goede geweten, de juiste intenties, de goede daden, de minachting voor de dingen van het toeval, het vredige en vol van veiligheid, het leven dat altijd stap op hetzelfde pad

De auteur geeft aan dat ware vreugde voortkomt uit handelen op de manier die volgens ons goed is.

21. Heb niets dat u opwindt, dat u beschuldigt, dat met uw aanval of met uw advertentie op de proef gesteld de gemoedstoestand van uw ziel, om te worden geworpen in een vrije tijd zonder zorgen, is geen kalmte maar traagheid

De auteur geeft in deze zin de behoefte aan om iets te hebben dat ons uitdaagt en in vervoering brengt, waarbij tijd en leven niet voorbijgaan zonder er iets mee te doen.


22. Zo hoog als het geluk een man heeft neergezet, hij heeft altijd een vriend nodig

Vriendschap, iemand hebben om op ons te vertrouwen en te vertrouwen, is iets dat essentieel is voor de mens.

23. Het geven van advies aan de gewaarschuwde man is overbodig; geef ze aan de onwetende is klein ding

Advies geven is iets wat we allemaal hebben gedaan, maar het is iets dat meestal niet echt wordt gebruikt.

24. Het leven is geen goed of kwaad, het is slechts een gelegenheid van goed en kwaad

Ons leven is niet per se noch goed noch slecht, maar het zal afhangen van wat we ermee doen.

  • Gerelateerd artikel: "De 6 verschillen tussen ethiek en moraal"

25. Meer geheugen van de beledigingen ontvangen dan de voordelen

De gunsten worden gewoonlijk een korte tijd in aanmerking genomen en zijn dankbaar, terwijl het veel langer en intenser herinnert wordt wie ons grote schade heeft toegebracht.


26. Hij die veel meer begeert, waaruit blijkt dat hij niet genoeg heeft; maar wie genoeg heeft, heeft een punt bereikt waarop de rijke man nooit komt

Deze zin vertelt ons over hebzucht als een bodemloze put, die nooit degene zal kunnen vullen die hem bezit. Wie niet meer wil, is omdat hij al gelukkig is met wat hij heeft.

27. Koop alleen wat nodig is, niet handig. Het overbodige, hoewel het een cent kost, is duur

De filosoof spreekt in deze zin over de behoefte aan gematigdheid en om excessen in termen van economie te beheersen (hoewel het op andere facetten kan worden toegepast).

28. De armen van het geluk zijn niet lang. Ze neigen ernaar te leunen op degene die het dichtst bij haar komt

Geluk staat aan de kant van degene die het risico neemt. Het kan mislukken, maar als je het probeert, kom je dichter in de buurt van de kans om te winnen.

29. Geluk ziet er niet uit waar het is geboren, maar waar het naartoe kan gaan

Zin waarin de filosoof ons laat zien dat we allemaal gelukkig kunnen zijn en anderen gelukkig kunnen maken, ongeacht onze situatie.


30. Soms is zelfs leven een daad van moed

Het onder ogen zien van de moeilijkheden en wisselvalligheden van het leven is eigenlijk een daad van moed, omdat we moeten worden geconfronteerd met momenten van pijn en lijden.

31. Als u wilt dat uw geheim wordt opgeslagen, slaat u het zelf op

Niets houdt een geheim beter dan het zo te houden.

32. Sommige worden als geweldig beschouwd omdat het voetstuk ook wordt geteld

Reflectie die laat zien hoe sommige mensen worden overschat, niet alleen vanwege hoe ze zijn of wat ze hebben gedaan, maar ook vanwege hun sociale positie of waar de inzet van anderen hen heeft gemaakt. Ook de idealisering van iemand stelt je in staat om je legende groter te maken dan hij is.

33. Het lot leidt naar degene die het accepteert en sleept wie weigert het toe te geven

Destiny, wat in de geest van de denker werd beschouwd als iets van te voren vastgesteld , het is iets dat zal gebeuren, of we het nu willen of niet. Het accepteren ervan betekent dat je van het pad kunt genieten, terwijl het ontkennen ervan leidt tot lijden.

34. De wond van liefde, die het geneest, schept het

De auteur vertelt ons dat het feit van liefde je kan laten lijden, en dat de persoon die dat lijden geneest, precies degene is die het kan creëren.

35. Bewonder wie probeert, zelfs als het mislukt

Zoveel als we kunnen vallen en falen, het proberen van iets omvat een grote inspanning en waarde die het verdient om overwogen te worden.

36. Slechts één goed kan kwaad doen: de schaamte dat hij het gedaan heeft

Schaamte en berouw ontstaan ​​uit de kennis van slecht gehandeld te hebben, het enige positieve is de wens om het veroorzaakte kwaad op te lossen.

37. Om gelukkig te zijn moet je in oorlog met je eigen passies leven en in vrede met die van anderen

Seneca vertelt ons dat we in staat moeten zijn om onze passies te reguleren en te handelen op basis van de rede, maar ook om zich niet te bemoeien met of kritiek te leveren op de passies van anderen.

38.Het verdient om degene te misleiden die, bij het maken van winst, rekening hield met de beloning

Iets voor iemand doen moet altruïstisch zijn en niet je eigen voordeel nastreven. Omdat we anders niets voor iemand doen, maar voor onszelf.

39. Niets zal ooit ontdekt worden, als we ons tevreden zullen achten met de ontdekte dingen

De auteur duwt ons niet om tevreden te zijn, niet om zich aan te passen aan de reeds bestaande maar om nieuwe dingen te creëren en ernaar te streven om nieuwe dingen te ontdekken.

40. We hebben ons hele leven nodig om te leren leven, en ook, verrassend genoeg, om te leren sterven.

Leven en dood zijn twee concepten die we moeten leren en ontwikkel ons gedurende ons hele leven.

41. Verdriet, hoewel altijd gerechtvaardigd, is vaak slechts luiheid. Niets kost minder moeite dan triest zijn

Seneca duwt ons met deze uitdrukking om te streven en te vechten om uit verdriet en lijden te komen in plaats van ons door hen te laten meeslepen.

42. Hij die niet wil leven, maar onder de rechtvaardigen, die in de woestijn woont

De wereld is niet altijd eerlijk, en de meeste mensen ook niet. We moeten dit feit kunnen begrijpen en onder ogen zien.

43. De natuur heeft ons de zaden van kennis gegeven, niet de kennis zelf

We zijn niet geboren wetende, maar met het vermogen om te leren.

44. Er is niets sterker dan ware liefde

Liefde is de meest krachtige kracht.

  • Misschien ben je geïnteresseerd: "Psychologie van de liefde: zo veranderen onze hersenen wanneer we een partner vinden"

45. De eerste kunst die mensen die streven naar macht moeten leren, is de haat te kunnen verdragen

Wie de macht heeft, zal zien hoe hun beslissingen gehaat zullen worden door de bevolking, en hun macht kan benijd worden.

46. ​​De machtigste man is degene die zichzelf bezit

Zelfbeheersing en autonomie is wat ons in staat stelt de wereld onder ogen te zien en onze toekomst te bepalen.

47. Er is geen genie zonder een vleugje dementie

Deze zin verwijst naar de verbinding die is gemaakt tussen genie en het vermogen om alternatieve en uiteenlopende gedachten te hebben.

48. Erger nog zijn de verborgen haat die ontdekt werd

Aangegeven vijanden, degenen die we kennen die ons haten, zijn zichtbaar en we weten wat te verwachten. Maar die haat waarvan we ons niet bewust zijn, kan ons veel meer schade berokkenen omdat ze onverwacht zijn.

49. Ik geef er de voorkeur aan om me met de waarheid bezig te houden dan met adulations te plezieren

Deze zin duwt ons om oprecht te zijn en te handelen naar onze overtuigingen en niet te platter om een ​​gunstige behandeling te krijgen.

50. Hij die altijd grootheid zoekt, vindt het ooit

"Hij die haar volgt, krijgt het." Deze zin leidt ons om onze ambities na te streven.

51. Fortuin is niet noodzakelijk om alleen te blijven bestaan

Alleen al om te overleven is geen grote inspanning vereist (zolang aan de basisbehoeften wordt voldaan), maar we leven ons leven om onze dromen waar te maken.

52. Een goed geweten vreest geen enkele getuige

Wie handelt zoals hij denkt dat hij zou moeten handelen en zonder anderen schade te berokkenen, heeft geen reden om zich te bekeren.

53. Luister zelfs naar de kleintjes, want niets is verachtelijk in hen

Degenen die we klein vinden, zijn misschien wijzer dan ze lijken, en we zouden hun mening meer moeten waarderen.

54. Niet-gecontoleerde, boosheid is vaak schadelijker dan de verwonding die het veroorzaakt

Nogmaals, Seneca herinnert ons eraan dat woede schadelijker is voor de persoon dan wat het veroorzaakt heeft.

55. De meest vernederende slavernij is dat je een slaaf van jezelf bent

De auteur geeft aan dat niet zichzelf zijn door eigen beslissingen, zichzelf ontkennen, de ergste is van slavernij en lijden.

56. Deze dag dat je zo bang bent om de laatste te zijn, is de dageraad van de eeuwige dag

In deze zin vertelt Seneca ons over de angst voor de dood en het onbekende, evenals over de hoop op het hiernamaals.

57. Een grootzeiler kan zelfs zeilen als zijn zeilen te huur zijn

Ook al hebben we niet de middelen, we kunnen onze doelen bereiken als we voor hen vechten en we gebruiken op intelligente wijze de beschikbare bronnen.

58. Hij die verstandig is, is gematigd; hij die gematigd is, is constant; degene die constant is, is onverstoorbaar; degene die onverstoorbaar is, leeft zonder verdriet; hij die zonder droefheid leeft, is gelukkig; dan is de wijze gelukkig

Voorzichtigheid is een deugd die, zoals de auteur voorstelt, ons op de lange termijn helpt om gelukkig te zijn.

59. Ondankbaar is diegene die dankbaar is voor angst

Als dank voor de verplichting, uit angst om aangevallen te worden of verkeerd beoordeeld als het niet gedaan wordt, is in feite egoïstisch. De echte dankbaarheid is dat wat wordt geboren uit de waardering van wat ons is gegeven.

60. Hoe meer de inspanning groeit, hoe meer we rekening houden met de grootsheid van de onderneming

Geloven in wat we willen en wat we zoeken zal ons meer doen streven om dit te bereiken.

61. Er is naar mijn mening geen man die de deugd meer waardeert en met meer plezier volgt, dan degene die, om niet zijn geweten te verraden, de reputatie van een goede man heeft verloren.

Ongeacht de roem, maar wees jezelf en wat je als eerlijk beschouwt.

62. Ongelukkig is degene die daardoor heeft gehad

Als we niet ongelukkig zijn, zullen we dat niet zijn, en zullen we iets doen om de dingen die we leuk vinden te veranderen.

63. De beloning van een goede daad heeft het gedaan

Goede daden laten ons achter met het gevoel dat we gedaan hebben wat we hadden moeten doen, en we mogen geen andere beloning verwachten.

64. Vriendschap en vijandschap komen uit de wil

Onze relaties met anderen zijn afhankelijk van wat ze allebei overwegen.

65. We krijgen geen kort leven, maar we hebben het verkort. Wij zijn niet behoeftig, maar manirrotos

Ons leven is ons en het is wat we erin doen dat ze aanpast.

66. Onze natuur is in actie. Rust betekent de dood

We zijn levende wezens, die activiteit nodig hebben. Niets doen leidt tot verveling en verdriet.

67. Gesprek is de uitdrukking van onze manier van denken

Wat we uiten en hoe we het doen (en zelfs wat we niet doen) is vaak een weerspiegeling van hoe we denken.

68. Als een zeilboot niet weet naar welke haven hij gaat, is er geen wind genoeg

De filosoof weerspiegelt de behoefte om doelen te stellen, om onze levens in een bepaalde richting te sturen.

69. Liefde is in essentie geestelijk vuur

Liefde is een intense kracht die wordt geboren uit de ingewanden en die ons verenigt met anderen.

70. Er is geen harde of consistente boom behalve degene die vaak door de wind wordt geraakt

Problemen helpen ons volwassen te worden en te leren . Om ons een plaats te maken en moeilijkheden te overwinnen.


PROPAGANDA | FULL ENGLISH VERSION (2012) (Mei 2023).


Gerelateerde Artikelen