yes, therapy helps!
23 gespreksonderwerpen om klasdiscussies voor te stellen

23 gespreksonderwerpen om klasdiscussies voor te stellen

Juni- 3, 2023

Debat stelt ons in staat om verschillende perspectieven op specifieke kwesties te zien over welke uiteenlopende meningen bestaan. Het maakt het voor ons mogelijk om standpunten uit te wisselen en een vollediger visie op de werkelijkheid te creëren. Het geeft ook de voorkeur aan kritisch denken, onder andere dank zij de noodzaak om bepaalde mentale flexibiliteit en het gebruik van overreding en verschillende discursieve strategieën uit te oefenen om iemands positie te verdedigen.

Daarom zijn de bijeenkomsten en debatten een waardevol hulpmiddel in onderwijs- en opleidingscentra, zowel op scholen als in instituten en universiteiten.

maar een onderwerp vinden om te bespreken en te bespreken kan ingewikkeld zijn . Daarom kun je in dit artikel een reeks van 23 discussiethema's vinden om klasdiscussies voor te stellen.


  • Gerelateerd artikel: "De gunstige effecten van filosofie op kinderen"

Verschillende onderwerpen om in de klas te bespreken

Hieronder vindt u een selectie van onderwerpen die van belang zijn voor discussie in de klas (proberen een conclusie te trekken) of te praten (in principe ideeën op een informele manier delen zonder te doen alsof ze tot een conclusie komen).

Deze onderwerpen zijn bedoeld voor mensen met een maturatieniveau dat overeenkomt met minstens het secundaire niveau en zelfs op universitair niveau, hoewel veel van hen kunnen worden aangepast aan de behoeften van andere levensfasen, zoals het kleuteronderwijs, wat overeenkomt met het basisonderwijs.

1. De stigmatisering van mensen met psychische en neurologische aandoeningen

Geestelijke gezondheid en het bestaan ​​van veranderingen en stoornissen is een onderwerp dat meestal niet wordt besproken in de samenleving. Waarom er zo weinig over wordt gezegd, wat iemand met een stoornis zou moeten voelen, het sociale stigma dat in het verleden bij een diagnose betrokken was en de manier waarop dit vooroordeel vandaag de dag nog steeds bestaat, hoe het hen kan beïnvloeden en hoe ze door de samenleving worden gevisualiseerd Dit zijn enkele van de gespreksonderwerpen die worden voorgesteld. Dit is een onderwerp van debat dat een duidelijke ethische component bevat.


  • Gerelateerd artikel: "Ter verdediging van mensen met dementie: stigma's en vooroordelen bestrijden"

2. De doodstraf

Een onderwerp van debat dat iets meer typisch is dan het vorige. De doodstraf wordt nog steeds toegepast in veel landen van de wereld. Sommige mensen vinden het nodig en juist, anderen weinig meer dan een misdaad die gepleegd is in het zoeken naar wraak. Zou het nog steeds geldig moeten zijn? Is uw aanvraag ethisch? Omdat sommige landen het toepassen en andere niet? Wat gebeurt er als een onschuldige persoon wordt veroordeeld?

3. Illegale immigratie

Een andere kwestie van debat en typische bijeenkomst is die van illegale immigratie. In dit aspect je kunt ruzie maken en debatteren over wat het produceert , wat moet eraan worden gedaan, hoe moet dit worden geregeld, de verschillende maatregelen die de geschiedenis in dit verband heeft genomen, de risico's en voordelen die kunnen voortvloeien uit de niet-gereguleerde binnenkomst van mensen in het land of de behandeling die zij ontvangen? sociaal en legaal geeft bijvoorbeeld illegale immigranten.


4. Gelijkheid

Al tientallen jaren de maatschappij is vooruitgegaan in de zoektocht naar tolerantie en acceptatie van verschillen interpersoonlijke. Beetje bij beetje heeft het gezocht naar en het bereiken van de integratie en gelijkheid van rechten van verschillende groepen die eerder werden gediscrimineerd (vrouwen, etnische verschillen en rassen of de LGBT-gemeenschap). Maar we kunnen ons afvragen: hebben we echte gelijkheid bereikt of is er nog een lange weg te gaan? Gebeurt hetzelfde in alle delen van de wereld? Dit onderwerp kan worden uitgebreid naar verschillende gebieden, zoals vrouwen op de werkplek, het homohuwelijk of racisme.

5. Partner- en gendergeweld

Gendergeweld is een probleem dat helaas een relatief aanwezig element in de samenleving blijft. Wat het precies is en wat het omvat, waar het vandaan komt, de juridische behandeling ervan, welke rol hebben onderwijs en samenleving in hun preventie , hoe het te detecteren en wat te doen in het geval van het doen of hoe het kan worden vermeden, zijn onderwerpen die het mogelijk maken om uitgebreid te praten en standpunten te delen.

  • Gerelateerd artikel: "De 7 soorten seksueel geweld (en kenmerken)"

6. Euthanasie

Het recht op een waardige dood en hulp bij zelfdoding. Het feit dat een persoon of hun familieleden kunnen besluiten te sterven in bepaalde omstandigheden waaruit de persoon niet zal uitstappen, zoals onomkeerbaar coma of ziekten die veel pijn en lijden veroorzaken. Het gebruik ervan om het lijden van de patiënt, de ethiek en / of legitimiteit van deze praktijk te vermijden, wie zou de beslissing moeten nemen in het geval dat de patiënt zijn mening niet heeft en kan uiten en de grenzen die aan het gebruik ervan moeten worden gesteld, zijn zelfs vandaag de dag zeer controversiële aspecten.

7. Dierproeven

Geneesmiddelen, cosmetica en andere elementen moeten worden getest voordat ze op de markt kunnen worden gebracht om hun effecten te controleren. Traditioneel zijn verschillende dieren in het laboratorium gebruikt om deze effecten te verifiëren, en zelfs als we tegenwoordig synthetische huiden hebben om elementen zoals cosmetica te testen, blijven andere levende wezens worden gebruikt in experimenten en onderzoek. Is dierproeven nodig? Wordt het uitgevoerd met ethiek? Wat is het nut als ze uiteindelijk worden getest op een type wezen dat niet al onze karakteristieken deelt?

8. De evolutie van technologie

Technologie ontwikkelt zich met een ongelooflijke snelheid. Wat een paar eeuwen geleden onmogelijk leek, kan nu worden bereikt met een eenvoudige klik. Stel jezelf de vraag waar we mee zullen komen, bespreek of deze evolutie altijd positief is of een negatief deel schaadt of dat we een soort van rem moeten zetten of voorzichtig zijn, er zijn kwesties die we moeten bespreken.

9. Ethiek in het dagelijks leven en op professioneel niveau

Ethiek en moraal Dit onderwerp is complex, maar desondanks kan het zich aanpassen aan verschillende evolutionaire niveaus. Wat is het en wat is niet toegestaan? Moeten we iemand leed berokkenen als ze dankzij hem hun situatie kunnen verbeteren of een gemeenschappelijk goed kunnen bereiken? Moet alles worden toegestaan? Onderschrijft het doel de middelen? Met welke aspecten moet op professioneel niveau rekening worden gehouden om correct te kunnen oefenen? Welke limieten mogen niet worden overschreden? Is ethiek juist? Deze en andere aspecten maken het mogelijk bijeenkomsten en diepzinnige debatten te realiseren waarin waarden en overtuigingen worden benadrukt.

10. Het beeld in de samenleving

We bevinden ons in een samenleving waarin het imago hoog gewaardeerd wordt. Het fysieke uiterlijk en de reputatie van elk Je kunt in grote mate scoren hoe anderen je zien en zelfs hoe je jezelf ziet. Het kan ons helpen een baan te vinden of dichter bij onze gedroomde partner te komen, maar het kan ook grote frustraties, onzekerheid en zelfs verschillende aandoeningen veroorzaken. Bespreek het belang ervan en de veranderingen die mogelijk zijn ontstaan ​​in de loop van de tijd met betrekking tot wat als een goed imago wordt beschouwd, kunnen interessant zijn.

11. Censuur

De gedachten, overtuigingen en zelfs de perceptie van enkele concrete feiten worden vaak gecensureerd door verschillende mensen en organismen. In sommige landen worden neigingen en gedachten die in strijd zijn met de macht of de belangen van de bevolking gecensureerd en openlijk onderdrukt.

Op andere plaatsen wordt het op een meer verborgen manier toegepast, waarbij een deel van de werkelijkheid wordt weggelaten of zelfs wordt gewijzigd. En het is niet nodig dat het tussen verschillende mensen plaatsvindt: zelfs zichzelf kan een deel van het eigen wezen of denken censureren als gevolg van sociale druk of het bestaan ​​van overtuigingen en tegengestelde gedachten. Heeft het enige betekenis of nut? Waarom wordt het uitgevoerd? Hoe het te vermijden? Zijn er beperkingen aan de vrijheid van meningsuiting?

12. Klimaatverandering

Hoewel het vandaag de dag niet zo populair lijkt als het een paar jaar geleden was, is klimaatverandering en het bestaan ​​ervan een vaak voorkomend onderwerp in debatten en discussies. Wat het is, hoe het ons, het milieu of de rest van de wereld beïnvloedt, wat moet er gebeuren, wie heeft de verantwoordelijkheid of aspecten die zijn afgeleid van de bestrijding ervan, zoals recycling of het gebruik van fossiele of natuurlijke brandstoffen, zijn aspecten die ons in staat stellen om na te denken over de wereld waarin we leven.

13. De legalisatie van prostitutie

Prostitutie is in veel landen illegaal, omdat het wettelijk strafbaar is. Het is echter een type activiteit met een hoge vraag. Het feit dat het illegaal is, veronderstelt een hoge mate van onveiligheid voor de mensen die zich eraan wijden, behalve dat het als een geëiste activiteit vergemakkelijkt het creëren van maffia's en netwerken van seksuele uitbuiting die beweren hiervan te profiteren. Of het al dan niet legaal zou moeten zijn of dat dergelijke legalisatie zou impliceren voor sekswerkers, klanten en de maatschappij in het algemeen, zijn aspecten die moeten worden besproken.

14. Drugs in de samenleving

Het verbruik van psychoactieve stoffen het is relatief gebruikelijk in de huidige samenleving. Velen van hen veroorzaken ernstige verslavingen en schadelijke effecten op zowel korte als lange termijn. Sommige aspecten om te bespreken kunnen de volgende zijn: waarom worden ze geconsumeerd? Welke effecten hebben ze? Hoe wordt uw consumptie sociaal bekeken?

15. Trouw en ontrouw in het paar

Het paar is een van de grote problemen om te debatteren. En daarbinnen is het handhaven van trouw of het niet naleven ervan een onderwerp dat in brede kring discutabel is. Wat betekent het om trouw te zijn? Is ontrouw alleen seks hebben met derden? Omdat sommige mensen ongelovigen zijn en anderen niet? Is de mens van nature ontrouw? Zou je een ontrouw vergeven? Zou je er een begaan als je wist dat niemand dat zou uitzoeken? Wat gebeurt er met open stellen? Hoe beïnvloedt een ontrouw het leven als een paar? Deze en andere vragen worden meestal besproken in verschillende samenkomsten.

  • Gerelateerd artikel: "Polyamorie: wat is het en welke soorten polyamoreuze relaties zijn er?"

16. Sociale stereotypen

Stereotypen zijn een reeks vooraf bepaalde ideeën en overtuigingen met betrekking tot de kenmerken van bepaalde thema's of groepen. De stereotypen kan ons ertoe brengen om anderen voor te zijn en houdingen te handhaven die ongelijke behandeling impliceren onverdiend, en daarom gedragen we ons soms alsof we wisten wie we niet kennen op basis van kenmerken die ze niet hebben aangetoond. Waar ze vandaan komen, omdat ze worden geproduceerd en hoe ze moeten worden bestreden, zijn aspecten die moeten worden besproken.

17. Privacy en het recht op privacy

Met de aanwezigheid van elementen zoals sociale netwerken of nieuwe technologieën kunnen we altijd en overal contact houden met mensen van over de hele wereld. Hoewel dit positief kan zijn, impliceert het ook dat privacy verloren gaat doordat onze informatie met een groot aantal mensen wordt gedeeld. Deze mensen kunnen bereiken oordelen over ons leven, zowel publiek als privé en om ons verschillende soorten schade toe te brengen, of zelfs voordelen te verkrijgen door het gebruik van onze informatie.

18. Globalisering

We bevinden ons in een geglobaliseerde wereld, die de communicatie en uitdrukking van gevoelens en manieren van kijken naar de wereld mogelijk maakt. Het is iets dat ons helpt om elkaar beter te delen en te begrijpen. Het zorgt er echter ook voor dat verschillende etnische groepen en volkeren hun culturele identiteit, tradities en gebruiken zien verdwijnen en vergeten. geabsorbeerd worden door een steeds gestandaardiseerde samenleving .

19. Werkgelegenheid vandaag

Het krijgen van een baan van vandaag kan ingewikkeld zijn, zoals te zien is aan het grote aantal werklozen. Bovendien is er sprake van tijdelijke aanwervingen, wat in de praktijk een hoge mate van onzekerheid met betrekking tot toekomstige economische mogelijkheden veronderstelt en het moeilijk maakt om toekomstige plannen vast te stellen. De huidige situatie op de arbeidsmarkt is een frequente reden voor verschillende bijeenkomsten.

20. Abortus

Het is een typisch thema in verschillende debatten en bijeenkomsten. Het feit van abortus en wat het veronderstelt, de besluitvorming en de mogelijke paranormale effecten die kunnen hebben , de wettelijke beperkingen om af te breken, tot welk stadium van ontwikkeling van de foetus het mogelijk is, ethische aspecten die in verband met deze kwestie zijn besproken en hoe verschillende sectoren van de samenleving het feit zien, zijn aspecten die moeten worden besproken.

21. Religie en spiritualiteit

De spirituele en religieuze overtuigingen zijn al sinds de oudheid in de mens aanwezig. Riten, tradities en manieren om de wereld te zien zijn uit hen voortgekomen en zijn een frequente bron van debat geweest. Het nut van religieuze overtuigingen , het gebruik ervan voor verschillende doeleinden, waarom sommige mensen geloven en anderen niet en de effecten die verschillende religieuze bekentenissen door de geschiedenis heen hebben gehad, kunnen aanleiding geven tot intense debatten.

22. Sociale druk

De meeste mensen hebben ooit iets gedaan wat ze niet wilden, alleen omdat ze het verwachtten of vanwege sociale druk of groepsdruk. De mening van anderen of wat wij denken dat anderen van ons denken, is in meer of mindere mate van belang. Aspecten om te reageren kunnen zijn: Waarom? Wat doen we of wat kunnen we doen als we onder druk staan ​​van de samenleving of de groep? Wat wordt er van ons verwacht?

23. Bijgeloof

Een paraplu onder dekking openen, zout of wijn op tafel gooien, een spiegel splijten, een eenogig oog of een zwarte kat oversteken zijn voor sommigen een teken van slecht voorteken. Andere mensen hebben kleine rituelen of zelfs talismannen die geluk zouden moeten brengen. Hebben deze bijgeloof enige betekenis? Waar komen ze vandaan? Hebben we er nog? Dit zijn vragen die we onszelf kunnen stellen en dat is een interessant onderwerp van discussie en debat.


Beste 5 Gespreksonderwerpen op Date - Stop je saaie gesprekken nu (Juni- 2023).


Gerelateerde Artikelen