yes, therapy helps!
Het mechanisme van de zeventiende eeuw: de filosofie van Descartes

Het mechanisme van de zeventiende eeuw: de filosofie van Descartes

Juni- 3, 2023

de 17e eeuw Het begint met een wetenschappelijke revolutie en eindigt met een politieke revolutie in Engeland (1688) waaruit de moderne liberale staat is geboren. De theocratische monarchie wordt vervangen door de constitutionele monarchie. Locke zal filosofisch de revolutie rechtvaardigen, die reden boven traditie en geloof plaatst.

Het mechanisme van de zeventiende eeuw: Locke en Descartes

De barok domineert de eeuw. Het schilderij is gevuld met duisternis, schaduwen, contrasten. In de architectuur breken de zuivere lijnen en renaissancistische lijnen, verdraaien, balanceert zich in beweging, in passie. De barok en het lichaam. Aanwezigheid van de dood, van dubbel. Het verschil tussen realiteit en slaap. Het grote theater van de wereld, de wereld als representatie (Calderón de la Barca). Het genre van de roman is geconsolideerd (De Quixote verschijnt in 1605; tijdens de XVII triomfeert de schelmenroman). In de schilderkunst, Velázquez (1599-1660).


Het concept van de wereld wordt wetenschappelijk, wiskundig en mechanistisch. Wetenschappers demonstreerden de mechanische aard van hemelse en terrestrische verschijnselen, en zelfs de lichamen van dieren (Einde animisme ).

Een wetenschappelijke en intellectuele revolutie

De wetenschappelijke revolutie betekende het verplaatsen van de aarde vanuit het centrum van het universum. Het is mogelijk om het begin van de revolutie in 1453 dateren, met de publicatie van de revolutie van de hemelse banen, van Copernicus , die stelde dat de zon, en niet de aarde, het centrum van het zonnestelsel was. De fysica van Copernicus was echter Aristotelisch en zijn systeem miste empirische demonstratie. Galileo Galilei (1564-1642) was de meest effectieve verdediger van het nieuwe systeem, ondersteunde het met zijn nieuwe fysica (dynamica) en verschafte telescopisch bewijs dat de maan en andere hemellichamen niet 'hemels' waren dan de aarde. Galileo geloofde echter, net als de Grieken, dat de beweging van de planeten cirkelvormig was, hoewel zijn vriend Kepler liet zien dat de planetaire banen elliptisch waren. De definitieve vereniging van de hemelse en de aardse fysica vond plaats in 1687 met de publicatie van de Newton's Principia Mathematica.


De wetten van de beweging van Isaac Newton Ze bevestigden opnieuw het idee dat het universum een ​​geweldige machine was. Deze analogie was voorgesteld door Galileo en ook door René Descartes, en werd de populaire opvatting aan het einde van deze eeuw.

Dientengevolge werd het idee van een actieve en waakzame God, wiens uitdrukkelijke bedoeling tot het laatste blad van een boom viel, gereduceerd tot dat van een ingenieur die de perfecte machine had gecreëerd en onderhouden.

Vanaf de geboorte van de moderne wetenschap zijn er twee tegenstrijdige opvattingen: een oude platonische traditie ondersteunde een zuivere en abstracte wetenschap, niet onderworpen aan een criterium van bruikbaarheid (Henry More : “de wetenschap moet niet worden gemeten aan de hulp die aan je rug, bed en tafel kan worden geboden”). Wundt en Titchener zij zullen voorstanders zijn van dit standpunt voor psychologie. In deze eeuw ontwikkelt zich echter een idee van utilitaire, praktische, toegepaste wetenschap, waarvan Francis Bacon de krachtigste verdediger is. In de volgende eeuw is deze traditie stevig verankerd in Engeland en Noord-Amerika, en richt ze zich op anti-intellectualisme.


De wetenschappelijke revolutie, in elk van de twee concepten, heruitgeeft een oud atomistisch idee volgens dat sommige sensorische eigenschappen van objecten gemakkelijk meetbaar zijn: hun aantal, gewicht, grootte, vorm en beweging. Anderen zijn dat echter niet, zoals temperatuur, kleur, textuur, geur, smaak of geluid. Omdat wetenschap kwantificeerbaar moet zijn, kan het alleen omgaan met de eerste soort eigenschappen, primaire eigenschappen genoemd, die de atomen hadden toegeschreven aan de atomen zelf. De secundaire eigenschappen zijn tegengesteld aan de primaire, omdat ze alleen bestaan ​​in de menselijke perceptie, als gevolg van de invloed van de atomen op de zintuigen.

Psychologie zou twee eeuwen later worden gesticht als een studie van het bewustzijn en daarom zijn alle zintuiglijke eigenschappen in het object opgenomen . De behavioristen zullen later inzien dat het object van de psychologie de beweging van het organisme in de ruimte is en de rest verwerpt. Beweging is natuurlijk een primaire kwaliteit.

Twee filosofen vertegenwoordigen in deze eeuw de twee klassieke tendensen van het wetenschappelijke denken: Descartes voor de rationalistische visie, met een conceptie van pure wetenschap, en Locke voor de empiricus, met een conceptie van utilitaire of toegepaste wetenschap.


Century of Enslavement: The History of The Federal Reserve (Juni- 2023).


Gerelateerde Artikelen