yes, therapy helps!
De 40 beste zinnen van Leiderschap (zeer inspirerend)

De 40 beste zinnen van Leiderschap (zeer inspirerend)

Januari- 29, 2023

We beschouwen een leider als een van die mensen die in staat is om het gedrag van een groep naar een of meerdere specifieke doelen te organiseren en te begeleiden, erkend door degenen aan wie het leidt. Deze positie, geassocieerd met macht maar tegelijkertijd met verantwoordelijkheid en toewijding, kan een zware last worden.

Leidinggeven is niet eenvoudig: u moet uitgaan van de richting die het team volgt, de confrontatie van de moeilijkheden zowel bij de taak als bij de leden van de groep of de consequenties en verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de genomen beslissingen. Dat is de reden waarom we in dit artikel enkele grote zinnen van leiderschap zullen zien dat kan een inspiratie zijn

  • Gerelateerd artikel: "101 motiverende zinnen om zich op succes te concentreren"

Een quarantaine van geweldige leiderschapsteksten

Er zijn veel auteurs die hun gedachten hebben weerspiegeld over wat leiderschap inhoudt, vanwege de grote impact die de rol kan hebben van degenen die als leiders worden beschouwd voor al diegenen die hen volgen of degenen die leiding geven. Vervolgens zullen we een kleine selectie zinnen zien over leiderschap voorstellen van verschillende denkers, experts en leiders door de geschiedenis heen .


1. Om mensen te leiden, loop achter hen aan (Lao Tzu)

Deze eerste zin weerspiegelt een fundamenteel feit: de leider is omdat hij heeft wie hem herkent en volgt, omdat hij een echte leider is en niet wie doet wat hij wil, ondersteund door macht maar die echt geeft om degenen die hem hebben geplaatst waar hij is.

2. Hij die nooit heeft geleerd te gehoorzamen, kan geen goede commandant zijn (Aristoteles)

De auteur weerspiegelt de behoefte aan degenen die ertoe leiden om zichzelf in de plaats te stellen van degenen die door hem worden geleid.

3. De taak van de leider is om mensen te nemen waar ze zijn naar waar ze niet zijn geweest (Henry Kissinger)

Korte zin die weergeeft dat de leider tevoorschijn komt wanneer het nodig is om een ​​punt te bereiken dat de leden van de groep niet individueel of zonder coördinatie kunnen oplossen.


4. Macht is geen controle. Kracht is kracht en geeft die kracht aan anderen. Een leider is niet iemand die anderen dwingt sterker te worden (Beth Revis)

Deze reflectie maakt een duidelijke verwijzing naar het bestaan ​​van een verschil tussen leiden en onderdrukken om kracht te krijgen of te behouden.

5. Een groot persoon trekt geweldige mensen aan en weet hoe ze bij elkaar te houden (Johann Wolfgang von Goethe)

Zin die de relevantie van persoonlijkheid en de neiging tot anderen toont als het gaat om effectief leiden.

6. De goede leider weet wat waar is; de slechte leider weet wat beter verkoopt (Confucius)

Confucius vertelt ons in deze zin dat de goede leider niet degene is die toegewijd is aan het manipuleren van anderen om hun imago en macht te behouden, maar degene die werkt om het welzijn van degenen die leiden te bereiken, ook al kan het hen schaden.

  • Gerelateerd artikel: "De 68 bekendste uitdrukkingen van Confucius"

7. De wilde eenden volgen de leider van hun kudde door de vorm van hun vlucht en niet door de kracht van hun gek (Chinees gezegde)

Dit gezegde weerspiegelt het idee dat het belangrijk is om een ​​voorbeeld te geven en een voorbeeld te zijn, niet om een ​​beeld van kracht te geven of om de leiders te onderdrukken.


8. Een goede leider neemt mensen mee naar waar ze willen gaan. Een geweldige leider neemt ze mee naar waar ze niet per se willen gaan, maar ze moeten wel zijn (Rosalynn Carter)

De voormalige First Lady verwijst naar het feit dat de beslissingen die moeten worden genomen niet altijd in overeenstemming zijn met de stroom van meerderheidsdenken, en soms is het noodzakelijk om een ​​benadering naar een bepaalde positie te bevorderen.

9. Iedereen kan het roer vasthouden wanneer de zee kalm is (Publilio Siro)

Deze auteur vertelt ons dat authentiek leiderschap wordt getoond wanneer zich problemen voordoen, die eenvoudig te regisseren zijn zonder enig echt probleem.

10. De hoogste kwaliteit van leiderschap is integriteit (Dwight Eisenhower)

Eisenhower het geeft het belang van integriteit aan in de rol van de leider.

11. De beste manager is degene die het gevoel heeft genoeg om goede mannen te kiezen om te doen wat ze willen doen en voldoende terughoudendheid om niet met hen te knoeien terwijl ze dit doen (Theodore Roosevelt)

Een goede leider is in staat de vaardigheden van degenen die hij leidt te maximaliseren en optimaal te gebruiken, en respecteert hen altijd zoals ze zijn: degenen die hem in een positie van macht hebben geplaatst.

12. Het is beter om van achteren te lopen en anderen voorop te zetten, vooral als het goed gaat. In plaats daarvan moet je de eerste regel nemen als er gevaar dreigt. Dat is wanneer mensen je leiderschap zullen waarderen (Nelson Mandela)

Mandela reflecteert in deze zin op het belang om anderen zich vrij te laten ontwikkelen, maar handelt met enthousiasme en toont hun gezichten in tijden van nood.

13. Mensen moeten zich niet verplicht voelen. Ze moeten hun eigen leider kunnen kiezen (Albert Einstein)

Echt leiderschap is dat wat voortkomt uit herkenning en niet uit oplegging, zoals aangegeven door de bekende auteur van deze zin.

  • Gerelateerd artikel: "125 zinnen van Albert Einstein over wetenschap en leven"

14. De kunst van communicatie is de taal van leiderschap (James Humes)

Deze uitdrukking geeft aan hoe belangrijk het is dat de leider de verschillende doelstellingen en aspecten correct kan communiceren, zodat degenen die hem volgen rekening moeten houden, evenals de meningen van elk van hen kunnen accepteren en waarderen.

15. Ga niet waar de weg leidt. Ga waar er geen pad is en laat een spoor achter (Ralph Waldo Emerson)

Een uitdrukking die weergeeft dat de leider zich niet beperkt tot het volgen van het voorgeschreven pad, maar in staat is om nieuwe oplossingen en manieren te creëren waarmee anderen kunnen gaan.

16. Zwem met de stroming qua stijl. In termen van principes blijft het als een rots (Thomas Jefferson)

Deze zin weerspiegelt de noodzaak om flexibel te zijn, maar dan op zijn beurt behoud de principes en waarden die u begeleiden .

17. Een goede leider blijft niet achter zijn bureau hangen (Richard Branson)

Als iemand een goede leider wil zijn, kan hij niet passief zijn: hij moet in staat zijn om te observeren en reageren op veranderingen in de omgeving en de behoeften van wat hij leidt, zijn steun bieden en zijn rol echt uitoefenen in contact met de realiteit.

18. Het voorbeeld is niet het belangrijkste om anderen te beïnvloeden. Het is het enige (Albert Schweitzer)

Zoals we eerder hebben gezegd, is het zijn van een voorbeeld dat iemand herkent en respect en zelfs leiderschap verdient.

19. Een echte leider heeft het vertrouwen om alleen te zijn, de moed om moeilijke beslissingen te nemen en het mededogen om naar de behoeften van anderen te luisteren. Hij stelt niet voor om een ​​leider te zijn, maar wordt één vanwege zijn daden en de integriteit van zijn intentie (Douglas MacArthur)

Leider zijn is iets dat geen recht is, maar iets dat voortkomt uit het feit dat het verdient. Evenzo kan de goede leider het hoofd bieden aan wat nodig is, wat moet worden gedaan om het te bereiken en de gevolgen ervan.

20. Blijf bij een leider als je gelijk hebt, blijf bij hem als hij nog steeds gelijk heeft, maar verlaat hem wanneer hij niet langer is (Abraham Lincoln)

Zin die verwijst naar de noodzaak om dat leiderschap te laten zien, is niet iets eeuwigs of absoluuts of dat een leider niet altijd gelijk hoeft te hebben, het is belangrijk om die leider niet te verblinden of te idealiseren en te weten hoe je van hem kunt scheiden als hij stopt met vechten voor het juiste ding.

21. Er is een verschil tussen een leider zijn en een baas zijn. Beide zijn gebaseerd op autoriteit. Een baas eist blinde gehoorzaamheid; een leider verwerft zijn gezag door kennis en vertrouwen (Klaus Balkenhol)

Zin die duidelijk onderscheid maakt tussen de positie verkregen door positie of inslag en die verkregen door respect.

22. Een goede leider is geen consensuszoekende, maar een consensus-shaper (Martin Luther King)

De leider moet niet gewoon wachten tot iedereen het erover eens is, maar moet actief zoeken naar consensus om gegenereerd te worden en gericht zijn op iets positiefs.

23. Leiderschap en leren zijn onmisbaar voor elkaar (John F. Kennedy)

Leiderschap heeft leren nodig om zijn functies te kunnen uitoefenen en reguleren, terwijl leren een handleiding vereist om uit te voeren

24. Leiderschap ontsluit het potentieel van mensen om hen beter te maken (Bill Bradley)

De goede leider helpt anderen om hun volledige potentieel te optimaliseren en te ontwikkelen

25. Leiderschap gaat niet over titels, posities of stroomdiagrammen, maar over een leven dat een ander beïnvloedt (John Maxwell)

Het belang van leiderschap is eigenlijk het effect dat het heeft op de leiders en de repercussies die hun acties kunnen hebben op hun leven.

26. Grote leiders worden niet gedefinieerd door de afwezigheid van zwakte, maar door de aanwezigheid van duidelijke krachten (John Zenger)

Hoewel we in sommige van de vorige zinnen enkele typische kenmerken van een goede leider hebben genoemd, is de waarheid dat dit niet betekent dat ze geen zwakheden kunnen hebben: we hebben allemaal een groot aantal tekortkomingen en zwakheden. In wat de persoonlijkheden die fungeren als leiders opvallen is meestal in het bestaan ​​van grote sterke punten.

27. Het geheim van leiderschap is simpel: doe wat je gelooft, maak een beeld van de toekomst en ga daarheen (Seth Godin)

Het streven naar het bereiken van een doel en het helpen bereiken van zijn prestatie is in feite het enige gevoel van leiderschap.

28. De pessimist klaagt over de wind. De optimist verwacht dat het zal veranderen. De leider regelt de kaarsen (John Maxwell)

De rol van de leider is om de actie te sturen en moet een fundamenteel actief element zijn om de doelstellingen te bereiken.

29. Als een leider geen passie en intensiteit uitzendt, zal er binnen de organisatie geen passie en intensiteit zijn en deze zullen beginnen te vallen en depressief worden (Colin Powell)

Zin die de noodzaak weerspiegelt van degenen die daartoe leiden met motivatie en met het doel deze in de rest te genereren.

30. De uitdaging van leiderschap is sterk te zijn, maar niet grof, vriendelijk maar niet zwak, attent maar niet lui, zelfverzekerd maar niet arrogant, bescheiden maar niet verlegen, trots maar niet arrogant, met humor maar niet dwaas kijkend (Jim Rohn)

We hebben eerder al opgemerkt dat de rol van de leider moeilijk is, omdat hij zeer nuttig is in het bestaan ​​van bepaalde factoren zoals die genoemd, maar zonder ze tot het uiterste te brengen.

31. De leiders die het meest effectief werken, lijkt mij, nooit "ik" te zeggen. Ze denken niet "ik". Ze denken "wij". Ze denken "team" (Tom Peters)

Zin dat benadrukt het belang van aandacht voor het welzijn van het team en dat het zijn doelen bereikt, afgezien van het 'zelf'.

32.Vertel mensen niet hoe ze dingen moeten doen, vertel hen wat ze moeten doen en laat ze je verrassen met hun resultaten (George S. Patton)

De leider mag niet elke stap van de weg markeren, maar de richting aangeven waarin hij moet gaan en de capaciteiten van elke persoon laten vloeien.

33. Leiders zijn visionairs met een onderontwikkeld gevoel van angst en zonder het concept van kansen tegen hen (Robert Jarvik)

Hoewel enige voorzichtigheid goed is, moet angst ervoor zorgen dat leiderschap zijn greep verliest, maar de leider moet risico's nemen en de voorgestelde doelen nastreven.

34. Als je acties anderen inspireren om meer te dromen, meer te leren, meer te doen en meer te zijn, ben je een leider (John Quincy Adams)

Een leider stuurt niet alleen, maar moet ook als voorbeeld en inspiratie dienen

35. Mensen die echt krachtig zijn, zijn erg nederig. Ze proberen niet te imponeren, ze proberen anderen niet te beïnvloeden. Ze zijn eenvoudig. Andere mensen worden magnetisch tot hen aangetrokken (Sanaya Roman)

Mooie uitdrukking die weergeeft dat degenen die meer erkenning krijgen meestal de echt nederige zijn, wat ze gewoonlijk tot beste leiders maakt.

36. Leiderschap betekent dat een groep, groot of klein, bereid is om autoriteit toe te vertrouwen aan een persoon die blijk heeft gegeven van bekwaamheid, wijsheid en competentie (Walt Disney)

Een korte maar nauwkeurige definitie van wat leiderschap inhoudt.

37. Een leider is beter wanneer mensen nauwelijks weten dat hij bestaat, wanneer zijn werk is voltooid en zijn doel is vervuld, zullen ze zeggen: we hebben het gedaan (Lao Tzu)

Deze auteur geeft het idee weer dat de beste leider diegene is die anderen kan overtuigen de verkregen resultaten zijn uitsluitend te wijten aan hun eigen acties , ondanks het feit dat er een kleine waargenomen gids achter zit. Evenzo impliceert dit dat de betreffende leider niet leidt door erkenning te verkrijgen, maar door echte interesse om de voorgestelde doelen te bereiken.

38. Word het soort leider dat mensen vrijwillig zouden volgen, zelfs als je geen titel of functie had (Brian Tracy)

In overeenstemming met de betekenis van de vorige zin wordt ons hier verteld over het belang dat we, voordat we een leider worden, proberen het soort persoon te zijn dat we echt willen volgen.

39. Een leider is iemand die je volgt naar een plek waar je niet alleen zou zijn (Joel Barker)

Deze zin vertelt ons opnieuw dat goed leiderschap alle leden van een groep toestaat resultaten te behalen die ze zelf niet zouden bereiken.

40. Hij die grote macht heeft zou het licht moeten gebruiken (Seneca)

Deze laatste zin vertelt ons dat macht niet iets is dat moet worden misbruikt, maar alleen moet worden gebruikt wanneer dat nodig is.


'Hoe doen zij dat dan?'-podcast #3 directeur NLvoorelkaar (Januari- 2023).


Gerelateerde Artikelen